ดุอาอฺยามเช้าที่ท่านร่อซูลุลลอฮ์ได้ขอต่ออัลลอฮ์อยู่เสมอ

ดุอาอฺยามเช้าที่ท่านร่อซูลุลลอฮ์ได้ขอต่อ…