ความสำคัญของการได้เยือน “ภูเขาแห่งความเมตตา” ก่อนประกอบพิธีฮัจญ์

ความสำคัญของการได้เยือน “ภูเขาแห่งความเม…