ดุอาอฺเปิดร้าน ค้าขายต่างๆ ทั้งหน้าร้านและออนไลน์ได้หมด

ดุอาอฺเปิดร้าน ค้าขายต่างๆ ทั้งหน้าร้านแ…

เหลี่ยม มีกันทุกคนแหละ แต่ไม่ควรนำมาใช้กับ “เพื่อนฝูง” และเพื่อนร่วมงาน

เหลี่ยม มีกันทุกคนแหละ แต่ไม่ควรนำมาใช้ก…