โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ ปี62 ผ่อนน้อย สำหรับคนมีบัตรประชารัฐเท่านั้น

โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ ปี62 ผ่อนน้อย สำหรับคนมีบัตรประชารัฐเท่านั้น

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ชี้แจงว่า การดำเนินโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ บนที่ดินราชพัสดุเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองบนที่ดินราชพัสดุ ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ผู้ประกอบการลงทุนก่อสร้างที่อยู่อาศัย เช่น บ้านแฝด บ้านแถวอาคารชุดพักอาศัย โดยมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร แล้วขายให้ประชาชนในระดับราคา 350,000 – 700,000 บาทต่อหน่วย รวมทั้งกำหนดให้มีการจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางไม่เกินร้อยละ 30 ของพื้นที่โครงการฯ เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และเป็นประโยชน์ต่อโครงการฯ

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

  1. ประชาชนผู้ได้รับสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  2. ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อคนต่อเดือน (Gross Income)
  3. ประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ จะพิจารณากลุ่มเป้าหมายลำดับที่ 1 ก่อน เมื่อบ้านในโครงการเหลือจึงจะพิจารณากลุ่มเป้าหมายที่ 2 และ 3 ตามลำดับ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย และกรมธนารักษ์ให้สิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ 30 ปี

สำหรับ โครงการบ้านสวัสดิการเป็นการจัดสวัสดิการให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยนำที่ราชพัสดุมาจัดสร้างบ้านพักอาศัยและให้สิทธิเฉพาะข้าราชการ/ลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น และให้สิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ 30 ปี โดยโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ เป็นโครงการที่ให้เช่าที่ดินของรัฐเช่นเดียวกับโครงการบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยและได้รับการยอมรับจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ปัจจุบัน แม้ว่าจะยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างที่พักอาศัย ก็มีประชาชนให้ความสนใจจองสิทธิโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ คิดเป็นร้อยละ 61 ของจำนวนยูนิตทั้งหมดแล้ว

การดำเนินโครงการบ้านประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง แต่เนื่องจากเป็นการดำเนินโครงการบนที่ดินราชพัสดุจึงต้องดำเนินการโดยการเช่าที่ดินกับกรมธนารักษ์ นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐด้วย

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *