เช็คราคาที่ดินง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว ทั่วประเทศ

เช็คราคาที่ดินง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว ทั่วประเทศ

 ทางอินเตอร์เน็ต ในขณะนี้ประชาชนผู้สนใจจะขอทราบราคาประเมินที่ดินในพื้นที่ที่มีราคาประเมินที่ดินรายแปลงแล้วทางอินเตอร์เน็ตได้โดยเข้าเว็บไซด์ของกรมธนารักษ์ www.treasury.go.th การสั่งค้นจะต้องมีข้อมูลหมายเลขโฉนดที่ดิน เลขที่ดิน หน้าสำรวจ เลขระวาง ตำบล เขต และจังหวัดของแปลงที่ดินที่ต้องการทราบราคาประเมิน

1.กด http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/index.asp

2.เลือกประเมินที่ดินต่างๆโดยแยกตามที่ท่านต้องการดังนี้

 

2.1 ประเมินที่ดินจากเลขที่โฉนด

 

2.2  ประเมินที่ดิน จากเลขหน้าดิน

 

2.3  ราคาประเมินที่ดิน นส.3ก

 

 2.4   สรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน

 

 2.5  ราวิธีการค้นหาราคาประเมินจากเลขที่ดิน

 

 2.6  ราคาประเมินสิ่งก่อสร้าง

 

ราคาทรัพย์สินอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ตรวจสอบข้อมูลที่ดินกับเอกสารสิทธิ ณ สำนักงานที่ดิน ที่ตั้งอยู่

 

                ….ตัวเลขระวางทั้งหมดจะแยกเป็น 3 ชุด

                …..ชุดที่หนึ่งประกอบด้วยเลข 4 หลักเช่น 5036 ตามด้วยภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่คือ I หรือ II หรือ III หรือ IV

                …..ชุดที่สอง ประกอบด้วยเลขอยู่ 4 ตัวอักษร เช่น 5420

                …..ชุดที่สามเป็นตัวเลข 2 หลักตั้งแต่ 00 – 64

ข้อมูลราคาประเมิน ที่อยู่นอกเหนือจากนี้ เป็นการประเมินรายบล๊อก หากต้องการสอบถามราคาประเมินที่ดิน

สามารถไปขอดูที่กรมที่ดิน สำนักงานที่ดินที่ตั้งอยู่ ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนั้นๆ และสำนักประเมิน

หากผู้ขอต้องการนำสำเนาข้อมูลหรือหนังสือรับรองราคาประเมินไปประกอบการทำนิติกรรมกับส่วนราชการ หรือนำไปดำเนินการทางศาล ผู้ขอต้องไปดำเนินการยื่นคำขอที่สำนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ หรือที่งานจดทะเบียนที่ดินกลางกรุงเทพมหานคร กรมที่ดิน เพราะเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน สำนักประเมินราคาทรัพย์สินไม่สามารถออกหนังสือรับรองให้ได้

1.ทำให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม กล่าวคือผู้มีเงินได้มากเสียภาษีมาก ผู้มีเงินได้น้อยเสียภาษีน้อย                                                          2.ทำให้ผู้ที่ถูกเวนคืนได้รับเงินค่าทดแทนตามราคาที่มีการซื้อขายกันจริงในท้องตลาด เมื่อรัฐต้องจ่ายเงินค่าทดแทนเวนคืน                                         3.ทำให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์สามารถทราบมูลค่าของทรัพย์สินของตน ในโอกาสที่นำทรัพย์สินนั้นไปวางเป็นประกัน เช่นประกันหนี้จำนอง ประกันผู้ต้องหา หรือในโอกาสอื่น เช่น การจัดทำงบประมาณเพื่อจัดซื้อที่ดิน เป็นต้น

 

ถ้าหากค้นหาด้วยเลขที่โฉนดและเลขที่ดินไม่พบราคาประเมิน ให้ติดต่อที่สำนักงานที่ดินที่รับผิดชอบ

การสอบถามทางโทรศัพท์ สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ ให้บริการสอบถามราคาประเมินทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2142 2465 ถึง 67

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *