ทำไมผู้หญิงจึงถูกห้ามมีสามีมากกว่าหนึ่งคน? ผู้ชายได้รับอนุญาตให้มีภรรยาได้เกินกว่าหนึ่งคน

ทำไมผู้หญิงจึงถูกห้ามมีสามีมากกว่าหนึ่งคน? ผู้ชายได้รับอนุญาตให้มีภรรยาได้เกินกว่าหนึ่งคน

 

 

ทำไม ผู้หญิง จึงถูกห้ามมีสามีมากกว่าหนึ่งคน? ทั้งๆ ที่ผู้ชายได้รับอนุญาตให้มีภรรยาได้เกินกว่าหนึ่งคน

 

 

 

 

ถาม ทำไมผู้หญิงจึงถูกห้ามมีสามีมากกว่าหนึ่งคน? ทั้งๆ ที่ผู้ชายได้รับอนุญาตให้มีภรรยาได้เกินกว่าหนึ่งคน

 

ตอบ

คำถามที่ดูว่าเป็นตรรกวิทยานี้มีคนจำนวนมากรวมทั้งมุสลิมบางนถามขึ้นมา

 

 

     ก่อนอื่น ต้องทำความเข้าใจว่า รากฐานของสังคมอิสลามคือ ความยุติธรรมและเสมอภาคเท่าเทียมกัน อัลลอฮได้ทรงสร้างผู้ชายและผู้หญิงมาเท่าเทียมกัน แต่มีความสามารถและความรับผิดชอบแตกต่างกัน ผู้ชายและผู้หญิงมีความแตกต่างกันทางด้านกายภาพและจิตใจ บทบาทและความรับผิดชอบของพวกเขาจึงแตกต่างกัน ผู้ชายและผู้หญิงมีความเสมอภาคเท่าเที่ยมกันในอิสลาม แต่ไม่เหมือนกัน

 

 

    โดยในซูเราะฮฺนิซาอฺ โองการที่ 4 อายะฮฺ ที่ 22 ถึง 24 ได้กล่าวถึงบรรดาผู้หญิงที่ท่านไม่สามารถแต่งงานด้วยได้ และยังกล่าวเพิ่มเติมอีกในซูเราะฮฺ นิซาอฺ โองการที่ 4 อายะฮฺที่ 24 ว่า “นอกจากนั้นยังได้ห้ามบรรดาผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว”

 

ประเด็นต่อไปนี้ เป็นเหตุผลที่ทำให้อิสลามห้ามผู้หญิงแต่งงานมีสามีหลายคน

 

 

 

 

ถ้าผู้ชายคนหนึ่ง มีภรรยามากกว่าหนึ่งคน เด็กสามารถรู้ได้อย่างง่ายดายว่า พ่อแม่ของตนเป็นใคร และพ่อแม่ของเด็กก็รู้ว่าเด็กคนใดเป็นลูกของตน (สังคม ญาติมิตร ก็สามารถรับรู้ได้โดยง่ายเช่นกัน อย่างมิต้องสงสัย )

 

    แต่ในกรณีของผู้หญิงมีสามีหลายคน แม่ของเด็กที่เกิดมาเท่านั้น ที่จะรู้ว่าใครเป็นพ่อของลูก อิสลามให้ความสำคัญ อย่างมากแก่การแสดงตัวของทั้งพ่อและแม่

 

 

    นักจิตวิทยาบอกเราว่า ลูกที่ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อแม่ของตัวเอง โดยเฉพาะไม่รู้จักพ่อนั้น จะได้รับความเจ็บปวดและความว้าวุ้นทางด้านจิตใจอย่างรุนแรง เด็กเหล่านี้จะใช้ชีวิตในวัยเด็กไม่มีความสุข ด้วยเหตุนี้เองที่ลูกๆของโสเภณีจึงเป็นเด็กที่ไม่มีความสุข ถ้าเด็กที่เกิดจากแม่ที่มีสามีหลายคนเข้าโรงเรียน และเมื่อแม่ถูกถามว่าชื่อของพ่อเด็ก เธอจะต้องใช้สองชื่อหรือมากกว่านั้น

 

 

   ทั้งนี้แม้ว่าวิทยาศาสตร์จะก้าวหน้าเพียงใด ในการระบุตัวพ่อและแม่ ซึ่งสามารถทำการทดสอบทางด้านเชื้อสาย แต่วิธีการนี้ในอดีตยังไม่สามารถทำได้  และเช่นเดียวกัน ใช่ว่า ผู้คนในโลกนี้จะสามารถเข้าถึงการพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ดังกล่าวนี้ (โดยเฉพาะคนจนๆ ในประเทศยากจน ซึ่งยังมีอยู่มากมายในโลกนี้)

 

ผู้ชายมีภรรยามากว่าหนึ่งคน โดยธรรมชาติอยู่แล้วเมื่อเปรียบเทียบกับผู้หญิง

โดยทางชีววิทยา เป็นเรื่องง่ายกว่าสำหรับผู้ชายที่จะทำหน้าที่เป็นสามีถึงแม้ว่าจะมีภรรยาหลายคน แต่ผู้หญิงที่มีสามีหลายคนไม่สามารถทำหน้าที่ภรรยาให้กับสามีทุกคนได้ เพราะผู้หญิงต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมมากมาย อย่างเช่นการมีประจำเดือน

ผู้หญิงที่มีสามีมากกว่าหนึ่งคน ต้องมีความสัมพันธ์ทางเพศกับสามีหลายคนในเวลาเดียวกัน ทำให้มีโอกาสสูงที่จะติดโรคทางช่องคลอดหรือแพร่เชื้อโรคโดยการมีความสัมพันธ์ทางเพศไปสู่สามีคนอื่นๆ ถึงแม้ว่าสามีทั้งหมดจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์นอกการแต่งงานกับใครอื่นก็ตาม แต่กรณีเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นในกรณีผู้ชายมีภรรยามากกว่าหนึ่งคน และไม่มีใครมีความสัมพันธ์ทางเพศนอกการแต่งงาน

 

เหตุผลดังกล่าวข้างต้น เป็นสิ่งที่ใครๆ ก็สามารถเข้าใจได้ง่าย บางที อาจจะมีเหตุผลอื่นๆที่มากกว่านี้อีกว่า ทำไม อัลลอฮผู้ทรงรอบรู้ จึงได้ทรงห้ามผู้หญิงแต่งงานมีสามีหลายคน

 

ส่วนหน้าที่ของภรรยา

1.ภรรยาจะต้องตระหนักและยอมรับด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าผู้ชายเป็นผู้นำสำหรับหญิง (อันนิซา :34)

2.ภรรยาจะต้องรักษาเกียรติของสามีอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าหรือลับหลัง(อันนิซา :34)

3.ภรรยาต้องเชื่อฟัง(ตออัต)ต่อสามีตราบเท่าที่กรเชื่อฟังนั้นไม่เป็นมะซียัต(อบายมุข) (อันนิซา :39)

4.ภรรยาต้องสำนึกว่าฐานะหน้าที่ของสามีเหนือภรรยา (อัลบะกอเราะฮฺ :28 )

คือการดูแลครอบครัวค่ะ ตออัตเชื่อฟังสามี(ในกรณีที่ถูกต้อง) ตักเตือนชักชวนกันสู่หนทางที่ดีงาม มีจรรยามารยาทที่ดีงาม รักษาทรัพย์ของสามีอย่างดีที่สุด รักษาเกียรติของสามี เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน เรื่องส่วนตัวที่เป็นความลับนั้นทั้งชายและหญิงไม่ควรเปิดเผยกับบุคคลอื่นค่ะ

ที่สำคัญ “ชาวนรกส่วนมากคือสตรี เพราะการนินทา สตรีที่แต่งงานแล้วมักจะนินทาสามี “

(อิสลามจงห้ามเรื่องการนินทา และเป็นบาปมากมาย ไม่ใช่วันๆพอเสร็จจากงานดูแลครอบครัว ก็มานั่งเม้าท์เอาเรื่อง สามีมาเผาให้ชาวบ้านฟัง ว่าสามีชั้นมันอย่างนั้นอย่างนี้ – -‘ )

“และการที่นางจากโลกนี้ไปในสภาพที่สามีพึงพอใจ(ในเรื่องที่ถูกกับหลักศาสนา)นั้นนางจะได้เข้าสวรรค์ “

พึงพอใจที่ว่านี้คือ อยู่ในหลักหนทางที่ถูกต้อง มิใช่ทำตามใจตามอารมณ์โดยทำสิ่งไร้สาระทำผิดหรือทำบาปใดๆ เป็นต้น

ส่วนหน้าที่ของสามี

  1. สามีต้องตระหนักว่า ภรรยาคือบททดสอบหนึ่งในการดำเนินภารกิจทางศาสนา (อัตเตาบะฮฺ : 24 )

2.ภรรยาอาจเป็นศัตรูสำหรับสามีในการเชื่อฟังคำสั่งของอัลลอฮฺและรอซูลของพระองค์(อัตตะฆอบุน:14)

  1. หมั่นขอดุอา(ขอพร)ต่ออัลลอฮฺซุบบะฮานะฮูวะตะอาลา อยู่เสมอให้ภรรยาเป็นคนซอและฮฺ(คนดีอยู่ในหลักศาสนา) (อัลฟุรกอน : 74)

4.วายิบ(จำเป็น)ที่สามีต้องมีความยุติธรรมและมีจิตวิทยาต่อภรรยา(อันนิซา :3)

  1. วายิบ(จำเป็น)ที่สามีต้องชี้แนะเรื่องศาสนาให้แก่ภรรยา และต้องคอยดูแลนางให้ตออัต(เชื่อฟัง)ต่ออัลลอฮฺ ซุบบะฮานะฮูวะตะอาลา อยู่เสมอ (อัลอะฮฺซาบ :34 อัลตะรีม:6 )

6.กล่าวถึงการลงโทษภรรยาที่ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม (อันนิซา :34) เช่นตีเบาๆ,แยกที่นอน

7.เมื่อสามีจะสิ้นชีวิตให้สั่งเสียกับภรรยาก่อน ถ้ามีความสามารถที่จะทำเช่นนั้น(อัลบะกอเราะฮฺ:240)

       มีมากมายภาระสำคัญคือจ่ายค่าสินสอด และเลี้ยงดูภรรยาจ่ายนัฟฟาเกาะฮฺ (ค่าเลี้ยงดู) เสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัย เอาใจใส่ วายิบ(จำเป็น)ที่สามีจะต้องแนะนำตักเตือนให้นางอยู่ในหนทางของศาสนา มีมารยาทที่ดีงามอ่อนโยนต่อครอบครัว อีกทั้งต้องช่วยเหลืองานบ้านและมีสัมพันธ์ที่ดีภรรยา และต้องมีความยุติธรรมเป็นต้น

      และทุกๆความทุกข์ของภรรยา(ที่มาจากความบกพร่องในความรับผิดชอบของสามี) สามีจะต้องรับผิดชอบ ภรรยาไม่ละหมาด ไม่คลุมฮิญาบ สามีก็มีหน้าที่รับผิดชอบความผิดของภรรยาในทางศาสนาด้วยเช่นกัน

      แต่ถ้าสามีไม่ละหมาด ภรรยาไม่มีส่วนรับผิดชอบในความผิดเรื่องละหมาดของสามีในทางศาสนาค่ะ (การละหมาดจำเป็นที่สุดสำหรับมุสลิม หลังความตายสิ่งแรกที่ถูกสอบสวนคือการละหมาด )

 

 

เอื้อเฟื้อข้อมูล

Islamhouse.com

ตอบ-ถาม เพื่อนต่างศาสนิก โดย ดร.ซากิร นาอิม/ บรรจง บินกาซัน แปล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *