ทำไมพระเจ้าไม่สร้างมนุษย์ให้มีศาสนา(อิสลาม)เดียวกันทั้งหมด?

ทำไมพระเจ้าไม่สร้างมนุษย์ให้มีศาสนา(อิสลาม)เดียวกันทั้งหมด?

คำตอบ 

1.ก็เพราะพระเจ้าได้ให้เป็นที่ทดสอบสำหรับบรรดามนุษย์ผู้ที่ใช้สติปัญญาในการคิดใคร่ครวญ เลือกว่า ศาสนาใด คือศาสนาที่เที่ยงแท้ โดยไม่มีการบังคับในการนับถือและศรัทธา

โดยพระองค์ทรงสร้าง นรกและสวรรค์ พร้อมไปถึงการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดิน เพื่อให้เป็นสนามทดสอบของมนุษย์ ในการที่จะให้มนุษย์นั้น ใช้สติปัญญาในการเลือกที่จะนับถือ และศรัทธาในศาสนาที่เที่ยงแท้ โดยพระองค์ทรงส่งร่อซูลของพระองค์เพื่อเผยแผ่แนวทางที่ถูกต้องให้มนุษย์นั้นได้รับรู้และศรัทธา

ดั่งที่พระองค์ทรงตรัสไว้ในซูเราะห์ อัลฟัตฮฺ (Al-fat-h)  อายะฮที่ 28 ซึ่งมีใจความว่า 

28. พระองค์คือผู้ทรงส่งร่อซูลของพระองค์พร้อมด้วยแนวทางที่ถูกต้องและศาสนาแห่งสัจธรรมเพื่อพระองค์จะทรงให้ศาสนา (ของพระองค์) นั้นประจักษ์แจ้งเหนือศาสนาอื่นทั้งมวล และพอเพียงแล้วที่อัลลอฮฺทรงเป็นพยาน 

(1)  พระองค์ได้ส่งมุฮัมมัดมาเป็นร่อซูลเพื่อเผยแผ่แนวทางที่ถูกต้อง และศาสนาที่เที่ยงแท้สัจธรรมคือศาสนาอิสลาม เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์เด่นชัดเหนือศาสนาอื่น ๆ แม้กระทั่งบทบัญญัติต่าง ๆ ที่มาจากฟากฟ้า เช่น เตารอฮฺ และอินญีล และเป็นการพอเพียงแล้วที่อัลลอฮฺทรงเป็นพยานให้ว่ามุฮัมมัดเป็นร่อซูลของพระองค์

และดั่งที่พระองค์ทรงตรัสไว้ใน ซูเราะฮฺ อัศศ็อฟ (As-Saff)  อายะฮที่ 9 ซึ่งมีใจความว่า

9. พระองค์คือผู้ทรงส่งร่อซูลของพระองค์ด้วยการชี้นำทางและศาสนาแห่งสัจธรรมเพื่อพระองค์จะทรงให้ศาสนาอิสลามอยู่เหนือศาสนาทั้งมวล ถึงแม้พวกตั้งภาคีจะเกลียดชังก็ตาม 

(1)  ชี้นำทางที่ถูกต้องแห่งมนุษยชาติและศาสนาอิสลาม เพื่อให้ศาสนาของพระองค์อยู่เหนือศาสนาอื่น ๆ และคงเหลืออยู่ศาสนาเดียว ถึงแม้การช่วยเหลือของพระองค์นี้จะเป็นเกลียดชังแก่พวกมุชรีกีนก็ตาม  

  http://www.alquran-thai.com/Showsurah.asp?SurahNo=48&AyahNo=28

ดั่งที่กล่าวมานั้น

    เมื่อพระเจ้า ได้ทรงสร้างนรกและสวรรค์ พร้อมไปถึงการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดิน เพื่อให้เป็นสนามทดสอบของมนุษย์ ในการที่จะให้มนุษย์นั้น ใช้สติปัญญาในการเลือกกากบาทไปว่า อย่างไหนทำแล้ว จะได้ผลบุญ อย่างไหนทำแล้ว จะได้ผลบาป และอย่างไหน ทำไปแล้ว จะนำไปสู่นรกและสวรรค์ 

ก็ไม่มีเหตุผลอันใด หากการสร้างนรกและสวรรค์ของพระองค์นั้น พระองค์จะทรงให้อิสลามมีแค่ศาสนาเดียว และทุกคนที่มีอิสลามนั้น จะได้เข้าสวรรค์ของพระองค์ โดยที่ไม่มีมนุษย์คนไหน จะเข้านรกของพระองค์เลย  

มันจะมีเหตุผลใดไหม ?? หากการสร้างนรกแล้ว แต่ไม่มีมนุษย์ที่ไม่ใช้สติปัญญาคนไหน จะไม่ได้พำนักอยู่ในนั้นเลย 
(เหมือนดั่งที่ เราๆได้เข้าไปเรียนในโรงเรียน ศึกษาในมหาวิทยาลัย แล้วก็ศึกษาเรียน ตามหลักสูตรของโรงเรียนหรือมหาลัยนั้นๆได้กำหนดไว้ว่า จะต้องลงสนามสอบ เพื่อทำเท่านั้นเท่านี้ถึงจะได้ปริญญา หากทำแค่นี้ก็ไม่ได้ปริญญา ไม่จบตามหลักสูตรที่ถูกวางไว้

  ซึ่งหาก โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย ได้กำหนดว่า ทุกคนจะได้ปริญญาแน่นอน ทุกคนจะได้จบไปแน่นอน มันจะมีเหตุผลอันใดไหม หากจะต้องบรรจุหลักสูตร และวิธีการเรียนการสอน หรือให้เรานั้นได้ใช้สติปัญญาคิด ทุ่มเท เสียสละ และตระหนัก ขยันด้วยว่าจะต้องเรียนให้ได้เท่านั้น เท่านี้ถึงจะจบ หากทำเท่านั้น เท่านี้ก็ไม่ได้ปริญญา ไม่จบตามหลักสูตรที่ถูกวางไว้ 

มันจะมีเหตุผลอันใดหรือครับ ???  หากการบรรจุหลักสูตร ว่าจะได้ปริญญา หรือไม่ได้ปริญญา จะต้องทำให้ได้เท่านั้น เท่านี้ แต่สุดท้ายแล้ว ทุกคนก็จบไป ทุกคนก็ได้รับปริญญากันหมด โดยปล่อยผ่านให้คนที่ขี้เกียจ ไม่เข้าเรียน ไม่ใช่ความคิดนั้นก็ได้ปริญญากับเค้าไปด้วย

2.การที่พระองค์ทรงให้อิสลาม ไม่ใช่ศาสนาเดียวในโลก ก็เพราะอัลลอฮได้ทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นเพศชาย และเพศหญิง และได้ให้แยกเป็นเผ่า และตระกูลเพื่อจะได้รู้จักกัน เพื่อให้มีการรู้จักกันปรึกษาหารือกัน และร่วมมือกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

ดั่งที่พระองค์ทรงตรัสไว้ในซูเราะห์ อัลหุญร๊อต (Al-Hujurat) อายะฮที่ 13 ซึ่งมีใจความว่า โอ้มนุษยชาติทั้งหลาย แท้จริงเราได้สร้างพวกเจ้าจากเพศชาย และเพศหญิง  และเราได้ให้พวกเจ้าแยกเป็นเผ่า และตระกูลเพื่อจะได้รู้จักกันแท้จริงผู้ที่มีเกียรติยิ่งในหมู่พวกเจ้า ณ ที่อัลลอฮ.นั้น คือผู้ที่มีความยำเกรงยิ่งในหมู่พวกเจ้า แท้จริงอัลลอฮ.นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

(1)  คือได้สร้างมาจากต้นกำเนิดเดียวกันคืออาดัมและฮาวา
(2)  ความแตกต่างระหว่างเผ่า ตระกูล และประชาชาติ หรือความแตกต่างทางภาษาคำพูด ผิวพรรณ ขนบธรรมเนียมประเพณีมิได้เป็นสาเหตุให้มีการแตกแยกเป็นศัตรูกัน แต่เพื่อให้มีการรู้จักกันปรึกษาหารือกันและร่วมมือกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
(3)  คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์นั้น อัลลอฮ.เป็นผู้ทรงกำเนิดนั่นก็คือผู้ที่มีเกียรติที่สุด ณ อัลลอฮ.คือผู้ที่มีความยำเกรงพระองค์มากที่สุด ผู้ที่รักษาขอบเขตและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

วัลลอฮฮุอะลัม
ที่มา: www.alquran-thai.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *