นิสฟูชะบาน 2562 ตรงกับวันไหน

นิสฟูชะบาน 2562 ตรงกับวันไหน

 

คืนนิสฟูชะอฺบาน 2562 ตรงกับวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562

คืนนิสฟูชะอฺบาน คือ คืนวันที่ 15 ของเดือนชะอฺบาน คำว่า นิสฟู แปลว่า ครึ่ง ดังนั้นนิสฟูชะอฺบานจึง แปลว่า ครึ่งของเดือนชะอฺบาน

คืนนิสฟูซะอฺบาน ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของศาสนา คือคืนวันที่ 15 ของเดือนซะอฺบาน คำว่า นิสฟู แปลว่า ครึ่ง ดังนั้นนิสฟูซะอฺบานจึงแปลว่า ครึ่งของเดือนซะฮฺบาน ซึ่ง เดือนชะอฺบาน เป็นเดือนที่ประชาชาติอิสลามให้ความสำคัญอีกเดือนหนึ่ง เพราะเป็นเดือนอารัมภบทสำหรับเดือนรอมะฏอนอันมีเกียรติ อีกทั้งเป็นเดือนแห่งการฝึกฝนการถือศีลอด คืนนิสฟูซะอฺบานจึงเป็นสัญญาณเตือนบอกให้เรารู้ว่าเดือนรอมฎอนได้ใกล้เข้ามาแล้ว สำหรับผู้ที่ปีที่แล้วได้ขาดศีลอดคืนนิสฟูซะอฺบานนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนให้เรารู้ว่า เราควรรีบชดใช้ให้ครบ

(รายงาน โดย บุคอรีย์ ลำดับที่ 1868 และ มุสลิม ลำดับที่ 1156 ) ท่าน อิบนุ ฮาญัร อัล อัซกอลานียฺ กล่าวว่า “ฮาดีษดังกล่าวนั้น คือเครื่องยืนยันถึงความประเสริฐของการถือศีลอดในเดือนชะบาน” (ฟัตฮุลบารียฺ เล่ม 4 หน้า 253 )

สำหรับเดือนชะอฺบานนี้ท่านศาสดาเองได้เอ่ยถึงความประเสริฐของมันครั้งแล้วครั้งเล่า ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ ฮาดีษที่ได้บันทึกโดยอีหม่ามบุคอรีและอีหม่ามมุสลิมสีบสายรายงานมาจากท่านหญิงอาอิชะฮฺ (ร.ด.ฮ) นางกล่าวว่า :

ความว่า : “ฉันไม่เคยเห็นท่าน ศาสดา (ซอลลัลลอฮูอาลัยฮิวาซัลลัม) ถือศีลอดในเดือนใดจนครบเดือนเลยนอกจากเดือนรอมฎอนและฉันก็ไม่เคยเห็นเดือนใดเลยที่ท่านได้ถือศีลอดเสียส่วนใหญ่มากกว่าเดือนชะบาน”

และมีสายรายงาน มาจากท่าน อุซามะฮฺ บิน เซด (ร.ด) ท่านได้กล่าวว่า :

ความว่า: “ข้าพเจ้าได้ถาม(ท่านศาสดาว่า)โอ้ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺฉันไม่เคยพบว่าท่านนั้น จะทำการถือศีลอดในเดือนใดๆเลยเหมือนอย่างที่ท่านได้ถือศิลอดในเดือนชะบาน?

ท่านศาสดาได้กล่าวว่า “เดือนนั้นคือเดือนที่ มนุษย์มักจะหลงลืมกัน.มันอยู่ระหว่างเดือนรอญับ กับเดือนรอมฏอนและมันเป็นเดือนที่บรรดาการงานต่างๆจะถูกยกไปยังอัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งโลกทั้งผองฉะนั้นฉันจึงชอบที่จะให้บรรดาอามาลการปฏิบัติของฉันถูกยกไปในขณะที่ฉันอยู่ในสภาพของผู้ถือศีลอด” (รายงาน โดยอาบูดาวุดและนาซาอียซึ่งท่าอิบนุคูซัยมะฮฺ ได้พิจารณาและตัดสินว่า มัน ซอเฮี้ยะ)

และได้มีสายรายงาน จาก อุมมูซาลามะฮฺ (ร.ด) นางได้กล่าวว่า :

ความว่า : “ ฉันไม่เคยเห็น(เดือนใดเลยที่)ท่านศาสดาซอลลัลลอฮูอาลัยฮิวาซัลลัมได้ทำการถือศีลอดสองเดือนติดต่อกันนอกจากเดือนชะบาน(ติดต่อ)กับรอมฎอนเท่านั้น

(รายงานโดย อีหม่าม ตัรมีซียฺ ลำดับที่ 733 ซึ่งท่านเองได้ตัดสินว่ามันฮาซัน )

ยังมีฮาดีษอีกมากมายที่บ่งบอกถึงความประเสริฐของเดือนชะอฺบานแต่คงเป็นการเพียงพอแล้วใช่ไหมครับ..หากเราจะพิจารณาถึงคุณค่าของมันจากสองสามฮาดีษที่ผ่านมา…และเกี่ยวกับนิสฟูชะบานนั้นได้ปรากฏรายงานมาจากองค์ศาสดาเช่นเดียวกันครับ…ซึ่งท่าน อิหม่ามตัรมิซียฺได้ทำการบันทึกไว้ใน “อัน-นาวาดีร” ของท่านและขณะเดียวกันท่านอีหม่ามฏอบรอนียฺก็ได้ทำการบันทึกไว้เช่นกันด้วยสายรายงานที่ฮาซันสืบสายรายงานมาจากท่านหญิงอาอีชะฮฺ(ร.ด.ฮ)ในขณะที่ท่านศาสดาได้ถามเธอว่า “โอ้อาอีชะฮฺ เธอรู้ไหมว่าคืนนี้เป็นคืนอะไร?” ซึ่งนางก็ตอบว่า “อัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นที่รู้ยิ่ง”

ท่านศาสดา เลยบอกเธอว่า :

ความว่า : “ในค่ำคืนนี้คือคืนนิสฟูชะบานซึ่งอัลลอฮ์จะประทานอภัยโทษแก่บรรดาผู้ขออภัยในความผิดและพระองค์จะทรงเมตตาแด่บรรดาผู้วิงวอนขอความเมตตาจากพระองค์และจะทรงประวิงเวลา(แห่งการลงทัณฑ์)ต่อชนผู้อิจฉาริษยาเนื่องจากการริษยาของเขา”

นอกเหนือจากฮาดีษข้างต้นแล้วยังมีฮาดีษอีกหลายๆ บทที่บอกเราถึงความพิเศษของค่ำคืนนิสฟูชะบานเช่นฮาดีษที่บันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺซึ่งสืบสายรายงานจากท่านคอลีฟะฮฺอาลี (ร.ด) ฮาดีษที่บันทึกโดยอิบนูมาญะฮฺ,ตัรมีซีย์และอีหม่ามอะฮ์หมัดสืบสายรายงานมาจากท่านหญิงอาอีชะฮฺ (ร.ด.ฮ) ฮาดีษที่บันทึกโดยอิบนูมาญะฮฺและอีหม่ามอะฮฺหมัดซึ่งสืบสายรายงานมาจากอาบูมูซา อัลอัช-อารีย์ (ร.ด) เป็นต้น

ซึ่งฮาดีษเหล่านั้นต่างก็บ่งบอกให้เรารับทราบถึงความประเสริฐของคืนนิสฟูชะบานที่ว่านี้ และขณะเดียวกันก็ยังมีฮาดีษที่ท่านอัล-บานีย์ ซึ่งเป็นปราชญ์วาฮาบีย์เองได้ให้การยอมรับ (ในซิลซีละฮฺอัล-อาฮาดีษ-อัซซอฮีฮะฮ์ของท่านลำดับที่ 1144 )นั้นก็คือ “อัลลอฮฺตาอาลาจะทรงมอง(ดูแล)ต่อปวงบ่าวของพระองค์ในคืนนิสฟูชะบาน ดังนั้นพระองค์ก็ได้อภัยโทษแก่บรรดาบ่าวทั้งหลายของพระองค์นอกเสียจากผู้ตั้งภาคีและผู้ที่ชอบทะเลาะเบาะแว้งกัน”

และยังมีฮาดีษอีกบทหนึ่งที่รายงานโดยท่าน อาลี (ร.ด) ว่าท่านศาสดาซอลลัลลอฮูอาลัยฮิวาซัลลัม ได้กล่าวว่า “คืนนิสฟูชะบานฉะนั้นท่านจงทำให้คืนนั้นมีชีวิตชีวาด้วยการละหมาดและถือศีลอดในช่วงกลางวันของมันเถิดเพราะแท้จริงอัลลอฮฺจะลง(พระบัญชา)มาในค่ำคืนนั้นยังฟากฟ้าแห่งโลกนี้พระองค์ได้ตรัสว่า: “ ผู้ใดที่เขาวิงวอนการอภัยโทษข้าก็จะอภัยผู้ที่วิงวอนขอปัจจัยยังชีพข้าก็จะประทานให้ผู้ใดที่ได้รับการทดสอบและภยันตรายใดข้าก็จะให้เขารอดพ้นจนกระทั่งฟ้าสาง” (บันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺด้วยสายรายงานที่อ่อน)

เรื่องการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ ในค่ำคืนนี้ นักวิชาการจากหลายสำนักมีความเห็นแตกต่างกันไป บางทัศนะ บางกัมปง(หมู่บ้าน)ก็จะมีการละหมาดสุนัต อ่านยาซีนและขอดุอาร่วมกันที่มัสยิด และเป็นเรื่องปกติที่เห็นจนชินตาว่าหากวันใดมีคนไปรวมกันที่มัสยิด ผู้คนในกัมปงนั้นก็จะนำอาหารคาวหวานไปรับประทานร่วมกันดังนั้นในวันนี้บรรยากาศที่มัสยิดก็จะคึกคักพอสมควร

แต่บางทัศนะจะถือว่าคืนนิสฟูซะอฺบานเป็นเพียงสัญญาณเตือนว่าใกล้ถึงเดือนรอมฎอนเท่านั้น จะไม่มีการประกอบศาสนกิจใดๆ ที่มัสยิดและไม่มีการละหมาดสุนัตใดๆ ในคืนนี้ ไม่ว่าจะเป็นทัศนะใดก็ตามสิ่งที่เราควรจะกระทำเมื่อถึงคืนนิสฟูซะอฺบานก็คือ หากเราขาดศีลอดเมื่อปีที่แล้วเราควรจะรีบใช้ให้ครบ และเตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมร่างกาย เพื่อให้พร้อมต้อนรับเดือนรอมฎอนอันประเสริฐที่กำลังจะมาถึงนี้

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *