stylethailand

ศาสนา

วันอีดิ้ลอัฎฮา 2562 วันไหน

eid al adha คือวันอะไร วันอีดิ้ลอัฎฮา 2562 วันไหน

eid al adha คือวันอะไร วันอีดิ้ลอัฎฮา เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลอง และการเชือดสัตว์เพื่อพลีทาน ตามความหมายของคำ “อีด” แปลว่ารื่นเริงหรือเฉลิมฉลอง คำว่า อัฎฮา” แปลว่า เชือดสัตว์พลีทาน และยังเป็นวันที่มีการเฉลิมฉลองในการประกอบพิธีฮัจญ์ด้วย โดยในวันอารอฟะห์หรือวันที่ 9 เดือนซุลฮิจยะห์ตามปฏิทินของอิสลาม

วันก่อนวันอีดิ้ลอัฎฮาเพียงหนึ่งวันเป็นวันที่ชาวมุสลิมที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์จะต้องไปรวมตัวกันที่ทุ่งอัลราฟะห์เพื่อประกอบพิธีฮัจญ์เพื่อชำระบาปที่ได้กระทำความผิด ในวันนี้ถ้ามีผู้ถือศีลอด ไม่กิน ไม่ดื่ม งดจากการทำความชั่วทุกอย่างเหมือนกับเดือนรอมฎอน อัลเลาะห์จะอภัยโทษให้ในบาปกรรมที่เคยทำเอาไว้ทั้งหมดเมื่อปีที่ผ่านมาและของปีหน้า

โดยวันอีดิ้ลอัฎฮา 2562 วันไหน ทางสำนักจุฬาราชมนตรี ประกาศ การดูดวงจันทร์เพื่อกําหนดวันที่ 1 เดือนซุลฮิจยะห์ ฮิจเราะห์ศักราช 1440 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

ทั้งนี้ วันอีดิ้ลอัฎฮา 2562 วันไหน  หากเห็นดวงจันทร์ วันที่ 2 สิงหาคม วันอีดิ้ลอัฎฮา จะตรงกับวันที่ 11 สิงหาคม หากไม่เห็นดวงจันทร์ วันที่ 12 สิงหาคม คือ วันอีดิ้ลอัฎฮา 2562 (ฮ.ศ.1440)

รอฟังผลการดูดวงจันทร์จากสำนักจุฬาราชมนตรีอีกครั้ง

ซึ่งศาสนาอิสลามจะมีงานวันเฉลิมฉลองเพียง 2 ครั้ง คือ วันอีดิ้ลฟิตริ และ วันอีดิ้ลอัฎฮา

วันอีดิ้ลฟิตริหรือวันออกบวช หรือวันอีดเล็ก จะเป็นวันที่ชาวมุสลิมมีการเฉลิมฉลองหลังจากการถือศีลอดมาตลอดทั้งเดือนรอมฎอน การเฉลิมฉลองในแต่ละปีจะต้องดูตามปฏิทินอิสลามโดยนับตามจันทรคติ เท่ากับว่าจะแตกต่างกันไปในแต่ละปี

การถือศีลอดนี้ชาวมุสลิมเชื่อว่า เป็นการทำให้รู้ว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะยากดีมีจนแต่ทุกคนก็เหมือนกัน อีกทั้งทำให้สำนึกถึงความหิวโหยว่าเป็นอย่างไร และพร้อมจะช่วยเหลือคนอื่นในยามที่คนอื่นไม่มี ซึ่งนับเป็นความเอื้ออาทรที่มีต่อมนุษย์โลกด้วยกันอย่างแท้จริง

วันอีดิ้ลอัฎฮา eid al adha ภารกิจการทำฮัจญ์ ศูนย์รวมแห่งศรัทธามุสลิมทั่วโลกในเดือนซุลหิญญะฮฺ

ซุลหิญญะฮฺ เป็นเดือนสุดท้ายของปีฮิญเราะฮฺศักราชหรือปฏิทินอิสลาม (ปีนี้ตรงกับ1 -30 มกราคม 2549) หมายถึง เดือนแห่งการทำฮัจญ์ ซึ่งบรรดามุสลิมทั่วโลกที่มีความสามารถไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครมักกะฮฺประเทศซาอุดิอารเบียและมุสลิมทุกคนรอคอยการมาเยือนของวัน อีดิ้ลอัฎฮา(ฮารีรายอหะยี)

ดังนั้น เดือนนี้จึงเป็นเดือนที่ยิ่งใหญ่และประเสริฐอีกเดือนหนึ่ง เดือนนี้มุสลิมผู้เคร่งศาสนาโดยเฉพาะผู้สูงอายุชาวใต้ที่ไม่มีโอกาสไปทำฮัจญฺ์ก็ จะปฏิบัติศาสนกิจพอสรุป ได้ดังต่อไปนี้

1- ถือศีลอด  9 วันแรกของเดือนซุลหิญญะฮฺ 9 วันแรกของเดือนซุลหิญญะฮฺ( 1-9 มกราคมของปีนี้) ศาสดามุฮัมมัดทรงมีวจนะความ ว่า: “ได้มีรายงานจากท่าน อิบนิอับบาส (อัครสาวกศาสดา)ว่า ท่านศาสดาได้กล่าวว่าวันซึ่งอัลลอฮฺเจ้าทรงอภัยโทษแก่ศาสดาอาดัมก็ คือ

วันที่ 1  ของเดือนซุลหิญญะฮฺ ผู้ใดที่ทำการถือศีลอดในวันดังกล่าว อัลลอฮฺจะทรงอภัยโทษบาปทั้งหมดของเขา

 วันที่ 2  อัลลอฮฺทรงรับการขอพรของศาสดายูนุส โดยอัลลอฮฺทรงนำท่านศาสดายูนุสออกมาจากท้องปลาวาฬ ผู้ใดถือศีลอดในวัน ดังกล่าว เขาจะเปรียบเสมือนทำความดีต่ออัลลอฮฺ 1 ปี โดยมิได้ฝ่าฝืนบัญญัติของอัลลอฮฺ  ในการทำความดีของเขาแม้ชั่วพริบตาเดียว

 วันที่ 3  อัลลอฮฺทรงรับการขอพรจากศาสดาซาการียา อลัยฮิสลาม ผู้หนึ่งผู้ใดถือศีลอดในวันดังกล่าว อัลลอฮฺจะทรงรับการขอพรของเขา

วันที่ 4  เป็นวันที่ศาสดาอีซา อลัยฮิสลาม ทรงประสูติ ผู้หนึ่งผู้ใดถือศีลอดในวันนี้  อัลลอฮฺจะทรงทำให้ความเศร้าโศกเสียใจ และความยากจนหมดไปและในวันสิ้นโลกเขาจะอยู่ในกลุ่มของนักเดินทางผู้มีคุณธรรมและทรงเกียรติ

วันที่ 5  เป็นวันที่ศาสดามูซา อลัยฮิสลาม ทรงประสูติ ผู้ใดถือศีลอดในวันดังกล่าว เขาจะบริสุทธิ์จากการเป็นมุนาฟิก(หน้าไหว้หลังหลอก) และพ้นจากการลงโทษในสุสาน

วันที่ 6  เป็นวันซึ่งอัลลอฮฺ ทรงประทาน ความดีให้แก่ท่านศาสดามุฮัมมัด ผู้หนึ่งผู้ใดทำการถือศีลอดในวันดังกล่าว อัลลอฮฺจะทรงทอดพระเนตรมายังเขาด้วยความเมตตา ฉะนั้นเขาจะไม่ถูกลงโทษหลังจากนั้นตลอดไป

วันที่ 7  คือ วันที่ประตูนรกถูกปิดและมันจะไม่ถูกเปิด จนกระทั่งวันที่ 10 ของเดือนซุลหิญญะฮฺล่วงเลยไป ผู้ใดที่ถือศีลอดในวันนี้อัลลอฮฺจะทรงปิดสามสิบประตูแห่งความยุ่งยาก และเปิดสามสิบประตูแห่งความสะดวกง่ายดายแก่เขา

วันที่ 8  ซึ่งถูกขนานนามว่าวัน “ตัรวียะฮฺ” ผู้ใดถือศีลอดในวันนี้ อัลลอฮฺ  จะทรงตอบแทนความดี ซึ่งไม่มีผู้ใดรู้นอกจากอัลลอฮฺ

วันที่ 9  คือ วันอะรอฟะฮฺ ผู้ใดถือศีลอดในวันนี้ อัลลอฮฺจะทรงลบล้างความผิดต่างๆ ในปีที่ผ่านมาและปีต่อไป”

2- วันอีดิ้ลอัฎฮา  ตรงกับวันที่  10  เดือนซุลฮิญญะห์   วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮาเป็นคำภาษาอาหรับ  มาจากคำว่า 

อีด      แปลว่า   รื่นเริง  เฉลิมฉลอง และ 

อัฎฮา   แปลว่า   เชือดสัตว์พลีทาน 

ดังนั้น  วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา  จึงหมายถึง  วันเฉลิมฉลองการ  เชือดสัตว์เพื่อพลีทาน

Have any Question or Comment?

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *