อำนาจของชัยฏอนและการมีอยู่ของญิน

อำนาจของชัยฏอนและการมีอยู่ของญิน

“ และข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ให้พ้นจากการที่พวกมันจะนำความชั่วร้ายมาสู่ข้าพระองค์ ” (Al-Quran 23:98)

ชัยฏอน หรือ ญิน หรือที่เรียกกันว่า ปีศาจนั่นเอง ช่วงแรกยุซรอมักเจอะเจอเจ้าชัยฏอนในความฝัน และได้ถามมันว่ารู้จักอัลลอฮ์ ไหมพวกมันบอกว่า อ๋อ ! ผู้ที่สร้างโลกใบนี้ใช่ไหมฉันไม่รู้จักหรอก เมื่อตื่นขึ้นยังนึกแปลกใจว่าทำไมถึงฝันไปได้ขนาดนั้น แต่มันทำให้ได้ข้อคิดว่าแม้แต่ชัยฏอนยังรู้ว่าพระองค์คือใคร แต่มันไม่ยอมรับเพราะมันต้องการหลอกลวงมนุษย์ต่อนั่นเอง ยุซรอจึงรำลึกถึงพระองค์ทันที พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นฟ้าและจักรวาล

“มัน(ชัยฏอน)กล่าวว่าด้วยเหตุที่พระองค์ได้ทรงให้ข้าพระองค์ตกอยู่ในความหลงผิด แน่นอนข้าพระองค์จะนั่งขวางกั้นพวกเขา ซึ่งทางอันเที่ยงตรงของพระองค์ ” (Al-Quran 7:16)

ศาสนาอิสลามนั้นยอมรับการมีอยู่ของญินและสิ่งเร้นลับ แต่ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ชั่วร้ายเหล่านั้น มุสลิมที่ไปข้องเกี่ยวหรือศรัทธากับสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการตั้งภาคีกับพระองค์เป็นการทำ“ชิริก” บุคคลนั้นต้องกล่าวคำปฏิญาณและปฏิบัติตนใหม่ แก้ไขและขออภัยกับพระองค์ด้วยความจริงใจเพื่อให้พระองค์ทรงยกโทษให้ และต้องไม่หวนกลับไปทำสิ่งนั้นอีกเพราะมันเป็นการหลอกลวงของชัยฏอนที่เสี้ยมสอนให้กับคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้น และสิ่งเหล่านั้นได้อยู่ภายใต้อำนาจของพระองค์อัลลอฮ์ ถ้ามุสลิมมีจิตใจที่เข้มแข็งละหมาดครบทุกเวลา ทุกวัน รำลึกถึงพระองค์ตลอดเวลา ไม่มีสิ่งไหนจะทำอันตรายมนุษย์ได้นอกจากได้รับการอนุมัติจากพระองค์ ที่จริงแล้วพี่น้องมุสลิมน่าจะเกรงกลัวอัลลอฮ์ มากกว่าที่จะกลัวชัยฏอนนะ เพราะนรกที่พระองค์ได้สร้างไว้ให้กับผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นมันน่ากลัวมากกว่ายิ่งนัก

“ แท้จริงชัยฏอนนั้น เพียงขู่ได้เฉพาะบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามมันท่านั้น ดังนั้นพวกเจ้าจงอย่ากลัวพวกเขา และจงกลัวข้าเถิดหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา ”(Al-Quran 3:175)

“และแน่นอนยิ่งข้าพระองค์จะทำให้เขาหลงผิด และแน่นอนยิ่งข้าพระองค์จะทำให้พวกเขาเพ้อฝัน และแน่นอนยิ่งข้าพระองค์จะใช้พวกเขา และแน่นอนพวกเขาก็จะผ่าหูปศุสัตว์ และแน่นอนยิ่งข้าพระองค์จะใช้พวกเขา และแน่นอนพวกเขาก็จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสร้าง และผู้ใดได้ยึดเอาชัยฏอนเป็นผู้ช่วยเหลือแล้ว แน่นอนเขาก็ขาดทุนอย่างชัดแจ้ง” (Al-Quran 4:119)

สิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันมนุษย์ตั้งตนเป็นผู้ทรงเจ้าเข้าผี หมอเสน่ห์ หมอดู สิ่งต่างๆเหล่านั้นคือศาสตร์ชั้นต่ำ ผู้ที่ตกอยู่ใต้อำนาจจะเชื่อและเคารพพวกชัยฏอน ขณะนี้ประเทศไทยกำลังงมงายกับศาสตร์ชั้นต่ำเพราะเศรษฐกิจที่ตกต่ำทำให้ผู้คนทั้งหลายหลงงมงายไปกับไสยศาสตร์ พวกเขาเหล่านั้นจะต้องจ่ายเงินให้หมอดูเพื่อแลกกับคำพูดที่ดีเพื่อเป็นกำลังใจ และไม่ดีเพื่อให้ได้รับคำแนะนำในการแก้ไขและนำไปสู่พิธีกรรมต่างๆ พวกเขาเหล่านั้นบางคนเชื่อหรือบางคนไม่เชื่อแต่ได้สูญเสียเงินทองไปแล้วอย่างมากมาย

“และวันที่พระองค์จะทรงชุมนุมพวกเขาไว้ทั้งหมด(โดยตรัสขึ้นว่า) หมู่ญินทั้งหลายแท้จริงพวกเจ้าได้กระทำแก่พวกมนุษย์มากมาย และบรรดาสหายของเขาจากหมู่มนุษย์ได้กล่าวว่า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าแห่งพวกข้าพระองค์ บางส่วนของพวกข้าพระองค์นั้นได้รับประโยชน์ด้วยอีกบางส่วน และพวกข้าพระองค์ได้ถึงแล้วซึ่งกำหนดเวลา ของพวกข้าพระองค์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงกำหนดไว้แก่พวกข้าพระองค์ พระองค์ตรัสว่านรกนั้นคือที่อยู่ของพวกเจ้า โดยที่จะเป็นผู้อยู่ในนั้นตลอดกาล นอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์เท่านั้น แท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้นเป็นผู้ทรงปรีชาญาณ ผู้ทรงรอบรู้” (Al-Quran 6:128)

ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่าคำพูดของหมอดูนั้นคือเรื่องจริง หรือเป็นการใช้หลักการคำนวณทางสถิติ วิชาที่พวกเขานำมานั้นมาจากแหล่งเดียวกันตำราเดียวกัน เพียงแต่ในแต่ละคนจะมีเทคนิคหรือวิธีการแตกต่างกัน บางคนใช้ชื่อเสียงเพื่อเรียกลูกค้า แล้วพวกเขาเคยดูดวงตนเองบ้างไหม ?

เมื่อก่อนยูซรอยังทำนายให้เพื่อนๆโดยใช้หลักการทางสถิติมาบอกกับเพื่อน เพื่อนยังบอกแม่นเลย ไม่เห็นจะยากทำอย่างไรก็ได้รับผลอย่างนั้น กินอะไรก็เป็นอย่างนั้น ไม่ต้องไปพึ่งหมอดูให้เสียเงินเราสามารถดูดวงตนเองได้ ถ้ามีสติสัมปชัญญะและปัญญาเพียงพอ

“……ดังนั้น พวกเจ้าจงต่อสู้บรรดาสมุนของชัยฏอนเถิดแท้จริงอุบายของชัยฏอนนั้นเป็นสิ่งอ่อนแอ” (Al-Quran 4:76)

“ชัยฏอน นั้นมันจะขู่พวกเจ้าให้กลัวความยากจน และจะใช้พวกเจ้าให้กระทำความชั่ว และอัลลอฮ์นั้น ทรงสัญญาแก่พวกเจ้าไว้ ซึ่งการอภัยโทษ และความกรุณาจากพระองค์และอัลลอฮ์นั้น เป็นผู้ทรงกว้างขวาง ผู้ทรงรอบรู้ ” (Al-Quran 2:268)

มนุษย์นั้นสามารถทำดีเพื่อลบล้างความชั่วได้ จงทำความดีตามหลังความชั่วแล้วอย่ากลับไปทำความชั่วอีก ความเข้าใจในอัลกุรอานทำให้จิตใจไม่อ่อนไหวไปกับสิ่งไร้สาระ มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในพระองค์อัลลอฮ์ ยุซรอมีเวลาทบทวนประสบการณ์การเดินทางในชีวิตที่ผ่านมา เมื่อย้อนนึกถึงอดีตทำให้รู้ว่าพระองค์นั้นคอยดูแลและช่วยเหลือยุซรอตลอดมา พระองค์ไม่เคยทอดทิ้ง เพราะในการเดินทางเพื่อทำงานต้องขับรถยนต์ด้วยตนเองตลอดเวลาเกือบที่จะเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งหลายครา และอุบัติเหตุที่น่าจะเกิดขึ้นในแต่ละครั้งนั้นคงไม่สามารถมีชีวิตรอดกลับมาได้อย่างแน่นอน เพราะในแต่ละครั้งนั้นมันคืออุบัติเหตุทางรถยนต์ที่จะต้องทำความเร็วผสมกับความเร่งรีบในการทำงาน ยุซรอโชคดีมากเหลือเกินที่พระองค์ทรงเลือกให้เข้ามาในศาสนาของพระองค์ ศาสนาอิสลามที่แปลว่า การนอบน้อมการยอมจำนนเพื่ออัลลอฮ์ เพียงผู้เดียว

“ และผู้ใดแสวงหาศาสนาหนึ่งศาสนาใดอื่นจากอิสลามแล้ว ศาสนานั้นจะไม่ถูกรับจากเขาเป็นอันขาด และในปรโลกเขาจะอยู่ในหมู่ผู้ขาดทุน ” (Al-Quran 3:85)

ที่มา:  www.islammore.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *