ใครก็ตามก่อนนอน อ่านบิสมิลละห์ 21ครั้ง อัลลอฮ์ตอบจะตอบแทนเขา

ใครก็ตามก่อนนอน อ่านบิสมิลละห์ 21ครั้ง อ…