โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 รวม 159 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 – 11 มีนาคม 2562

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับส…

“กรมการปกครอง” เปิดรับสมัครบรรจุเป็นข้าราชการ หลายอัตรา วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สมัครตั้งแต่ 6-27 มี.ค. 62

“กรมการปกครอง” เปิดรับสมัครบรรจุเป็นข้าร…