ผลการวิจัยชี้คนที่ “ไม่เที่ยวเลย” มีโอกาสเป็น “โรคหัวใจ” มากกว่าคนที่เที่ยวบ่อยๆ มากถึง 30%

ผลการวิจัยชี้คนที่ “ไม่เที่ยวเลย” มีโอกา…