เศาะหาบะฮฺ 10 ท่าน ที่ได้รับแจ้งข่าวดีว่าเป็นชาวสวรรค์อย่างแน่นอน มีใครบ้าง ??

เศาะหาบะฮฺ(อัครสาวก) ทั้ง 10 คน ของท่านร…