การอาบน้ำละหมาดตามนบี สตรีไม่ต้องถอดผ้าคลุม – ลูบบนถุงเท้า

การอาบน้ำละหมาดตามนบี สตรีไม่ต้องถอดผ้าค…