ทำไมผู้หญิงจึงถูกห้ามมีสามีมากกว่าหนึ่งคน? ผู้ชายได้รับอนุญาตให้มีภรรยาได้เกินกว่าหนึ่งคน

ทำไมผู้หญิงจึงถูกห้ามมีสามีมากกว่าหนึ่งค…