ทำไมพระเจ้าไม่สร้างมนุษย์ให้มีศาสนา(อิสลาม)เดียวกันทั้งหมด?

ทำไมพระเจ้าไม่สร้างมนุษย์ให้มีศาสนา(อิสล…