หากเราไม่ค่อยเจอบททดสอบ แสดงว่าเราไม่ใช่คนดีหรือเปล่า ?

หากเราไม่ค่อยเจอบททดสอบ แสดงว่าเราไม่ใช่…